Event Drezdenko

XVII Powiatowy Dzień Seniora

2016-10-15 | Drezdenko

XVII Powiatowy Dzień Seniora

Dnia 15 października br. w auli Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbył się XVII Powiatowy Dzień Seniora pod honorowym patronatem Starosty Strzelecko- Drezdeneckiego Pana Edwarda Tyranowicza.

Tegoroczny Powiatowy Dzień Seniora odbył się w ramach XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora pod hasłem „ Lepsze jutro tworzymy już dzisiaj” . Hasło to związane jest z koncepcją powołania przy Marszałku Województwa Lubuskiego Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, która będzie organem o charakterze opiniująco - doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

XVII Powiatowy Dzień Seniora uroczyście otworzył Starosta Strzelecko- Drezdenecki Pan Edward Tyranowicz wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Panią Izabelą Najdek. W trakcie uroczystości Pan Czesław Apanasowicz Przewodniczący PZERiI Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze dokonał dekoracji Złotymi Odznakami Honorowymi cztery osoby z terenu powiatu strzelecko- drezdeneckiego :

  1. Helena Florczak - Dobiegniew
  2. Eulalia Świniarska - Drezdenko
  3. Eugeniusz Sztelle
  4. Leszek Waloch

Ponadto dwa wyróżnienia za działalność na rzecz Związku otrzymały:

  1. Elżbieta Witkowska - Drezdenko
  2. Janina Sadolewska - Drezdenko

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

- Pani Barbara Kucharska Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i jednocześnie Dyrektor Domu Pomocy społecznej w Dobiegniewie, która w imieniu Pani Elżbiety Polak Marszałka Województwa Lubuskiego odczytała życzenia skierowane do seniorów,

- Pan Marek Halasz Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego,

- Pan Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko-Drezdenecki,

- Pan Bogusław Kierus Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki,

- Pani Grażyna Własak Radna Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego,

- Pani Aleksandra Czekajło Radna Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego,

- Pani Wanda Podhajna Skarbnik Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,

- Pan Marek Kowalczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie,

- Pan Maciej Pietruszak Burmistrz Drezdenka,

- Pan Wiesław Własak Wójt Gminy Stare Kurowo,

- Pan Mateusz Feder Burmistrz Strzelec Kraj.,

- Pani Elżbieta Moś Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie,

- Pani Anna Treler Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej w Dobiegniewie.

Główna część uroczystości została poświęcona występom artystycznym seniorów z naszego powiatu, którą to rozpoczęły dziewczęta z Grupy Taneczno - Wokalnej Zespołu Szkół w Dobiegniewie.

Na scenie wystąpili:

- Klub Seniora „ Drzeń” z Drezdenka,

- Uniwersytet III Wieku ze Strzelec Kraj,

- Zespół Taneczny „ Pasjonata” – Drezdenecki Uniwersytet III Wieku,

- Chór Związku Emerytów i Rencistów „ Pogodni” z Dobiegniewa,

- Klub Seniora „ Pogodny Uśmiech” ze Strzelec Kraj.,

- Zespół „ Macierzanka” z Gościmia,

- Zespół „ Radęcinianki” z Radęcina,

- Zespół Śpiewaczy „ Górkowianki” z Górek Noteckich,

- Zespół „ Brzozowianki” – Klub Seniora „ Jesteśmy Razem” z Brzozy,

- Kabaret „ Senior-Rita” – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drezdenka,

- Zespół „ Senioryści” z Dobiegniewa,

- Zespół „ Złoty Wiek” z Drezdenka,

- Zespół Śpiewaczy „ Gościmczanki” ze Zwierzyna

- Gwiazda wieczoru - Pani Zofia Janicka z Zespołu „Trio Kostas” przy udziale chóru : Pani Anna Harazińska i Pan Sławomir Wojciechowski.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem przez Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pamiątkowych dyplomów i statuetek występującym zespołom .

Obchody XVII Powiatowego Dnia Seniora zostały uatrakcyjnione przez loterię fantową, która była możliwa dzięki dobroczynności licznych sponsorów.

Ceremonię poprowadził Pan Sławomir Wojciechowski z zespołu No Problem.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku składa ogromne podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację XVII Powiatowego Dnia Seniora.

 

PARTNERZY:

Źródło: http://www.pcprdrezdenko.pl/p,141,xvii-powiatowy-dzien-seniorawszystkie eventy